Jednostrani raskid ugovora

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 • Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 • Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.
 • Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dan kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA
 • Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
 • Povrat novca bit će izvršen na vaš tekući ili žiro račun.
 • Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
POVRAT ROBE
 • Robu vratite ili je predajte nama na adresi Top Moda d.o.o. Lastovska 2a, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
TROŠKOVI POVRATA ROBE
 • Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
 • Ukoliko pošaljete paket na naš trošak (poštarinu plaća primatelj), povrat novca biti će umanjen za cijenu dostave paketa koju smo platili kurirskoj službi ili pošti.
ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE
 • Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA
  Odgovornost za materijalne nedostatke

  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

  Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva tjedna ( 14 dana) od dana kad je otkrio nedostatak.

  Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka šest ( 6) mjeseci od prodaje stvari.

  ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

  Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje:
  ODR platforma za rješavanje sporova. 
  To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.