Kako do nas

Poslovnica 1 se nalazi u sklopu tgovačkog centra Savica.
Poslovnica 2 se nalazi u sklopu Super konzuma.